Fugelsnes, K. (2022). Hvordan skaper personalet i barnehagen vilkår for barns fellesskap og tilhørighet? . Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.242