Grindland, B. (2011). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Nordisk barnehageforskning, 4(2), 75–90. https://doi.org/10.7577/nbf.308