Johansson, E. M. (2022). Personalens blick på barns tillhörighet i förskolan. Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.255