Bratsvedal, I. (2022). «Tissen er haram!» En undersøkelse av hvordan ansatte i barnehager jobber med islam. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.260