Knudsen, I. M., & Eriksen Ødegaard, E. (2011). Fotofloker: Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 4(2), 115–128. https://doi.org/10.7577/nbf.311