Johansson, E. M. (2022). Leder: Tilhørighet: Å skape fellesskap i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(2). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.283