Halland, S., & Winje, A. K. (2022). «Jeg kunne like gjerne vært en assistent» – En studie av nyutdannede barnehagelæreres posisjonering i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.286