Grindheim, L. T. (2011). Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Nordisk barnehageforskning, 4(2), 91–102. https://doi.org/10.7577/nbf.309