Kamisaka, Y., & Wergedahl, H. (2022). Barnehagelærerstudenters egenvurdering av læringsutbytte gjennom praksisoppgave «observasjon av håndhygiene og måltider i barnehagen». Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.295