Qvarsell, B. (2011). Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet. Nordisk barnehageforskning, 4(2), 65–74. https://doi.org/10.7577/nbf.307