Dybvik, H., Fodstad, C. D., & Jæger, H. (2022). Gripes mulighetene? Om lesestunder med de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.314