Jansen, T., Gjems, L., & Rydjord Tholin, K. (2012). Fagsamtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.478