Ohna, S. E., & Hillesøy, S. (2022). Å legge til rette for kompetanseutvikling i faglige fellesskap – et samarbeid mellom barnehage og PP-tjenesten. Nordisk barnehageforskning, 19(3). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.327