Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.477