Emilsson, A., & Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.476