Pramling Samuelsson, I., & Johansson, J.-E. (2008). Editorial. Nordisk barnehageforskning, 1(1). https://doi.org/10.7577/nbf.236