Otterstad, A. M., & Andersen, C. E. (2012). Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.415