Farstad, G. R. (2012). Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.317