Løvgren, M., & Gulbrandsen, L. (2012). How early and how long?. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.318