Andenæs, A. (2012). Hvilket barn? Om barn, barndom og barnehage. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.316