Stefansen, K. (2012). Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. Nordisk barnehageforskning, 5. https://doi.org/10.7577/nbf.319