Blok Johansen, M., & Lunde Frederiksen, L. (2013). Teori og praksis i de danske professionsuddannelser. Nordisk barnehageforskning, 6. https://doi.org/10.7577/nbf.578