Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?. Nordisk barnehageforskning, 2(1). https://doi.org/10.7577/nbf.246