Gjervan, E. K. (2013). Lekens dramaturgi - nye muligheter for barneteatret?. Nordisk barnehageforskning, 6. https://doi.org/10.7577/nbf.385