Insulander, E., & Svärdemo Åberg, E. (2014). Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola. Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.779