Fønnebø, B., & Rolfsen, C. N. (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.742