Odenbring, Y. (2014). Emmaboken, den jämställda familjen och förskolan - En historisk och samhällskritisk studie. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.707