Børhaug, K., & Lotsberg, D. Øyvind. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.628