Eriksson, A. (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.576