Larsen, A. K., & Sl├ątten, M. V. (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet?. Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.541