Ahlskog-Björkman, E. (2014). Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.343