KASIN, O.; VAAGAN SLĂ…TTEN, M. Likestilt og forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 9, 2015. DOI: 10.7577/nbf.1212. DisponĂ­vel em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/107. Acesso em: 21 mar. 2023.