NYGÅRD, M. Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 11, 2015. DOI: 10.7577/nbf.856. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/132. Acesso em: 24 mar. 2023.