JÆGER, H. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 12, 2016. DOI: 10.7577/nbf.1363. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/140. Acesso em: 30 sep. 2022.