NOME, D. Øystein. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 14, 2017. DOI: 10.7577/nbf.1800. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/148. Acesso em: 4 okt. 2022.