NORDVIK, G. K.; VATNE, B. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 16, 2017. DOI: 10.7577/nbf.1749. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/163. Acesso em: 22 mar. 2023.