FAUSKE, R. «Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 17, n. 1, 2018. DOI: 10.7577/nbf.2234. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/170. Acesso em: 1 jun. 2023.