OS, E.; WINGER, N. Blikk for barn. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 18, 2019. DOI: 10.7577/nbf.3419. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/177. Acesso em: 1 apr. 2023.