NORLING, M. En studie om hur förskollärare och lärare resonerar om undervisningens innehåll i relation till barns språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och förskoleklass. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 18, n. 1, 2019. DOI: 10.7577/nbf.2958. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/205. Acesso em: 23 mar. 2023.