YTTERHUS, B.; ÅMOT, I. Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 18, n. 1, 2019. DOI: 10.7577/nbf.3286. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/211. Acesso em: 13 aug. 2022.