HOLMBERG, Y. Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 5, 2012. DOI: 10.7577/nbf.477. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/33. Acesso em: 4 okt. 2022.