ÄNGGÅRD, E. Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 5, 2012. DOI: 10.7577/nbf.414. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/45. Acesso em: 31 jan. 2023.