BERGE, Anita. "Læring er bare å ta trinn for trinn, det er et langt steg fra begynnelse til slutt": Noen førskolelæreres og grunnskolelæreres beskrivelser av læring og læringsprosesser i barnehage og skole. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 5, 2012. DOI: 10.7577/nbf.312. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/54. Acesso em: 24 sep. 2023.