HJORT, M.-L.; PRAMLING, N. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 7, 2014. DOI: 10.7577/nbf.610. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/93. Acesso em: 20 sep. 2021.