ERIKSSON, A. Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordisk barnehageforskning, [S. l.], v. 7, 2014. DOI: 10.7577/nbf.576. Disponível em: https://nordiskbarnehageforskning.no/index.php/nbf/article/view/95. Acesso em: 30 mar. 2023.