Samuelsson, Ingrid Pramling, og Jan-Erik Johansson. 2009. Ā«EditorialĀ». Nordisk barnehageforskning 2 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.245.