Hognestad, Karin, og Marit Bøe. 2014. «Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices». Nordisk barnehageforskning 8 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.492.