Kasin, Olav, og Mette Vaagan Slåtten. 2015. «Likestilt Og Forskjellig? Om Menn Og Likestilling I Barnehagen». Nordisk barnehageforskning 9 (mars). https://doi.org/10.7577/nbf.1212.