Winger, Nina, og Brit Johanne Eide. 2015. « Retrospektivt Blikk På Hverdagslivet I En småbarnsgruppe». Nordisk barnehageforskning 9 (mars). https://doi.org/10.7577/nbf.688.