Nordvik, Grete, og Marit Alvestad. 2015. «Danningsbegrepet I Barnehagenes årsplaner – En Diskursanalytisk tilnærming». Nordisk barnehageforskning 11 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.1244.